டி.என்.பி.எல். கிரிக்கெட் அட்டவணை


டி.என்.பி.எல். கிரிக்கெட் அட்டவணை
x
தினத்தந்தி 21 July 2017 9:04 PM GMT (Updated: 2017-07-22T02:33:49+05:30)

ஜூலை.22 தூத்துக்குடி பேட்ரியாட்ஸ்–திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ் சென்னை இரவு 7.15 மணி ஜூலை.23 கோவை கிங்ஸ்–காரைக்குடி காளை நெல்லை இரவு 7.15 மணி

தேதி          மோதும் அணிகள்                  இடம்                                  நேரம்

ஜூலை.22 தூத்துக்குடி பேட்ரியாட்ஸ்–திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ் சென்னை இரவு 7.15 மணி

ஜூலை.23 கோவை கிங்ஸ்–காரைக்குடி காளை நெல்லை இரவு 7.15 மணி

ஜூலை.24 சேப்பாக் சூப்பர் கில்லீஸ்–திருவள்ளூர் வீரன்ஸ் நெல்லை இரவு 7.15 மணி

ஜூலை.25 மதுரை சூப்பர் ஜெயன்ட்–திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ் நத்தம் இரவு 7.15 மணி

ஜூலை.26 திருச்சி வாரியர்ஸ்–தூத்துக்குடி பேட்ரியாட்ஸ் நத்தம் இரவு 7.15 மணி

ஜூலை.27 மதுரை சூப்பர் ஜெயன்ட்–காரைக்குடி காளை நெல்லை இரவு 7.15 மணி

ஜூலை.28 திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ்–திருவள்ளூர் வீரன்ஸ் நெல்லை இரவு 7.15 மணி

ஜூலை.29 சேப்பாக் சூப்பர் கில்லீஸ்–கோவை கிங்ஸ் சென்னை இரவு 7.15 மணி

ஜூலை.30 காரைக்குடி காளை–தூத்துக்குடி பேட்ரியாட்ஸ் நெல்லை மாலை 3.15 மணி

,, திருவள்ளூர் வீரன்ஸ்–திருச்சி வாரியர்ஸ் நெல்லை இரவு 7.15 மணி

ஜூலை.31 கோவை கிங்ஸ்–திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ் நத்தம் இரவு 7.15 மணி

ஆக.1 சேப்பாக் சூப்பர் கில்லீஸ்–தூத்துக்குடி பேட்ரியாட்ஸ் நெல்லை இரவு 7.15 மணி

ஆக.2 காரைக்குடி காளை–திருவள்ளூர் வீரன்ஸ் நத்தம் மாலை 3.15 மணி

,, திருச்சி வாரியர்ஸ்–மதுரை சூப்பர் ஜெயன்ட் நத்தம் இரவு 7.15 மணி

ஆக.3 தூத்துக்குடி பேட்ரியாட்ஸ்–கோவை கிங்ஸ் நெல்லை இரவு 7.15 மணி

ஆக.4 காரைக்குடி காளை–சேப்பாக் சூப்பர் கில்லீஸ் சென்னை இரவு 7.15 மணி

ஆக.5 திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ்–திருச்சி வாரியர்ஸ் நெல்லை மாலை 3.15 மணி

,, திருவள்ளூர் வீரன்ஸ்–தூத்துக்குடி பேட்ரியாட்ஸ் நெல்லை இரவு 7.15 மணி

ஆக.6 மதுரை சூப்பர் ஜெயன்ட்–சேப்பாக் சூப்பர் கில்லீஸ் சென்னை இரவு 7.15 மணி

ஆக.7 திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ்–காரைக்குடி காளை நெல்லை இரவு 7.15 மணி

ஆக.8 மதுரை சூப்பர் ஜெயன்ட்–திருவள்ளூர் வீரன்ஸ் நெல்லை இரவு 7.15 மணி

ஆக.9 சேப்பாக் சூப்பர் கில்லீஸ்–திருச்சி வாரியர்ஸ் நத்தம் இரவு 7.15 மணி

ஆக.10 கோவை கிங்ஸ்–மதுரை சூப்பர் ஜெயன்ட் நத்தம் இரவு 7.15 மணி

ஆக.11 காரைக்குடி காளை–திருச்சி வாரியர்ஸ் நத்தம் இரவு 7.15 மணி

ஆக.12 திருவள்ளூர் வீரன்ஸ்–கோவை கிங்ஸ் சென்னை இரவு 7.15 மணி

ஆக.13 தூத்துக்குடி பேட்ரியாட்ஸ்–மதுரை சூப்பர் ஜெயன்ட் நத்தம் மாலை 3.15 மணி

,, திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ்–சேப்பாக் சூப்பர் கில்லீஸ் நத்தம் இரவு 7.15 மணி

ஆக.14 திருச்சி வாரியர்ஸ்–கோவை கிங்ஸ் சென்னை இரவு 7.15 மணி

ஆக.15 முதலாவது தகுதி சுற்று சென்னை இரவு 7.15 மணி

ஆக.16 வெளியேற்றுதல் சுற்று நத்தம் இரவு 7.15 மணி

ஆக.18 2–வது தகுதி சுற்று நெல்லை இரவு 7.15 மணி

ஆக.20 இறுதிப்போட்டி சென்னை இரவு 7.15 மணி


Next Story