பிற விளையாட்டு

ஒலிம்பிக் கொடியின் ரகசியம் + "||" + The secret of the Olympic flag

ஒலிம்பிக் கொடியின் ரகசியம்

ஒலிம்பிக் கொடியின் ரகசியம்
ஒலிம்பிக் கொடியின் ரகசியங்களை பற்றி பார்ப்போம்...
வெள்ளை நிறத்தில் உள்ள ஒலிம்பிக் கொடியின் நடுவே அழகிய 5 வளையங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று பிணைந்தபடி அமைந்திருக்கும். நவீன ஒலிம்பிக்கின் தந்தை என்று அழைக்கப்படும் பிரான்சின் பியாரே டி கோபர்ட்டின் 1913-ம் ஆண்டு இந்த கொடியை வடிவமைத்தார்.

வளையங்கள் ஒவ்வொன்றும் போட்டியிடும் ஆசியா, ஐரோப்பா, ஆப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, அமெரிக்கா ஆகிய ஐந்து கண்டங்களை பிரதிபலிக்கின்றன.

இந்த வளையங்கள் சிவப்பு, கருப்பு, நீலம், பச்சை, மஞ்சள் நிறங்களில் இருக்கும். கொடியின் வெள்ளை நிறத்தையும் சேர்த்து இந்த 6 நிறங்களில் ஏதாவது ஒன்று ஒவ்வொரு நாட்டின் தேசிய கொடியிலும் இடம் பெற்றிருக்கும் என்ற நோக்கத்தில் தான் இந்த வண்ணங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டன. 1920-ம் ஆண்டு பெல்ஜியத்தின் ஆன்ட்வெர்ப்பில் நடந்த ஒலிம்பிக்கில் முதல்முறையாக ஒலிம்பிக் கொடி ஏற்றப்பட்டது.