மீன், இறைச்சி கடைகள் மூடல்

ஊட்டி, கூடலூரில் மீன், இறைச்சி கடைகள் மூடப்பட்டன. எனினும் காய்கறி வாங்க குறைந்த மக்களே வந்தனர்.

பதிவு: மே 02, 05:14 AM

0