ஐ.எஸ்.எல். கால்பந்து போட்டி: ஐதராபாத் எப்.சி.-ஏ.டி.கே.மோகன் பகான் அணிகள் இடையிலான ஆட்டம் “ டிரா”

ஐ.எஸ்.எல். கால்பந்து போட்டியில், ஐதராபாத் எப்.சி.-ஏ.டி.கே.மோகன் பகான் அணிகள் இடையிலான ஆட்டம் டிராவானது.

பதிவு: பிப்ரவரி 23, 05:55 AM

கீழக்கரை அருகே ஐவர் கால்பந்து போட்டி

கீழக்கரை அருகே ஐவர் கால்பந்து போட்டி நடந்தது.

பதிவு: பிப்ரவரி 02, 08:49 PM

ஐ.எஸ்.எல். கால்பந்து: ஐதராபாத்-ஒடிசா அணிகள் இடையிலான ஆட்டம் “டிரா”

ஐ.எஸ்.எல். கால்பந்து தொடரில் ஐதராபாத்-ஒடிசா அணிகள் இடையிலான ஆட்டம் டிராவானது.

பதிவு: ஜனவரி 20, 05:28 AM

ஐ.எஸ்.எல். கால்பந்து: சென்னை-பெங்கால் ஆட்டம் ‘டிரா’

ஐ.எஸ்.எல். கால்பந்து போட்டியில், சென்னை-பெங்கால் அணிகளுக்கிடையேயான ஆட்டம் டிராவானது

பதிவு: ஜனவரி 19, 05:22 AM

ஐ.எஸ்.எல். கால்பந்து: கவுகாத்தி அணி 3-வது வெற்றி

ஐ.எஸ்.எல். கால்பந்து போட்டியில் கவுகாத்தி அணி 3-வது வெற்றியை பதிவு செய்தது.

பதிவு: ஜனவரி 18, 04:45 AM

ஐ.எஸ்.எல். கால்பந்து: மும்பை-ஐதராபாத் ஆட்டம் ‘டிரா’

ஐ.எஸ்.எல். கால்பந்து போட்டியில், மும்பை-ஐதராபாத் அணிகளுக்கிடையேயான ஆட்டம் டிராவானது.

பதிவு: ஜனவரி 17, 04:38 AM

0