உலகம் முழுவதும் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 10.02 கோடியை தாண்டியது

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை தற்போது 12.42 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

பதிவு: மார்ச் 23, 06:57 AM

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 8.73 கோடியாக உயர்வு

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 11.19 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

பதிவு: பிப்ரவரி 22, 06:59 AM

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 11.16 கோடியாக உயர்வு

உலகம் முழுவதும் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 8.68 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

அப்டேட்: பிப்ரவரி 21, 07:11 AM
பதிவு: பிப்ரவரி 21, 06:44 AM

உலகம் முழுவதும் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 8.50 கோடியை தாண்டியது

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 11.02 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

பதிவு: பிப்ரவரி 17, 10:57 PM

0