குண்டும், குழியுமான சாலையால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி

அய்யன்கொல்லியில் குண்டும், குழியுமான சாலையால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி அடைந்து வருகின்றனர்.

பதிவு: மே 03, 06:44 AM

சிந்திலுப்பு கிராமத்தில் குண்டும், குழியுமான கான்கிரீட் சாலை

சிந்திலுப்பு கிராமத்தில் குண்டும், குழியுமான கான்கிரீட் சாலை

பதிவு: ஏப்ரல் 12, 09:16 PM

0