குண்டும், குழியுமான சாலையால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி

அய்யன்கொல்லியில் குண்டும், குழியுமான சாலையால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி அடைந்து வருகின்றனர்.

பதிவு: மே 03, 06:44 AM

0