தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கொரோனா பாதித்த 204 பகுதிகள் கண்காணிப்பு

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கொரோனா பாதித்தவர்கள் உள்ள 204 பகுதிகள் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.

பதிவு: மே 03, 08:54 PM

0