பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக சீன அதிபர் இந்தியா வருகை?வெளியுறவு அமைச்சகம் விளக்கம்

பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் இந்தியா வருகிறார் என்று வெளியான செய்திகள் தவறு என்று டெல்லியில் வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

பதிவு: பிப்ரவரி 23, 06:36 PM

0