தடுப்பூசி போடும் பணி ஒத்திவைப்பு

தடுப்பூசி தட்டுப்பாடு காரணமாக திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணி ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

பதிவு: மே 02, 01:08 AM

0