இலங்கை கடற்பகுதியில் தமிழக மீனவர்கள் உயிரிழந்ததை கண்டித்து இன்று மதிமுக ஆர்ப்பாட்டம்

இலங்கை கடற்பகுதியில் தமிழக மீனவர்கள் உயிரிழந்ததை கண்டித்து இன்று மதிமுக ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துகிறது.

பதிவு: ஜனவரி 25, 09:17 AM

இலங்கை கடற்படை கப்பல் மோதி விசைப்படகு மூழ்கியது; 4 தமிழக மீனவர்கள் மாயம்

இலங்கை கடற்படை கப்பல் மோதி விசைப்படகு மூழ்கிய சம்பவத்தில், 4 தமிழக மீனவர்கள் மாயமானார்கள்.

பதிவு: ஜனவரி 20, 01:50 AM

0