உலக கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டி: 25 மீட்டர் பிஸ்டல் பிரிவில் தங்கம் வென்ற இந்திய மகளிர் அணி

உலக கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி 25 மீட்டர் பிஸ்டல் பிரிவில் தங்கம் வென்றது.

பதிவு: மார்ச் 25, 10:31 PM

உலக கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதலில் இந்தியாவின் பதக்கவேட்டை தொடருகிறது

உலக கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் இந்தியாவின் பதக்கவேட்டை தொடருகிறது.

அப்டேட்: மார்ச் 25, 03:23 AM
பதிவு: மார்ச் 25, 05:15 AM

0