ஊட்டி மைதானம் மணல் கொட்டி சீரமைப்பு

ஊட்டியில் உழவர் சந்தையை இடமாற்ற மைதானம் மணல் கொட்டி சீரமைக்கப்பட்டது. கடைகள் அமைக்க அளவீடும் செய்யப்பட்டது.

பதிவு: மே 04, 07:53 PM

0