மாட்டை அடித்துக்கொன்று புலி அட்டகாசம்

கூடலூர் அருகே மாட்டை அடித்துக்கொன்று புலி அட்டகாசம் செய்தது.

அப்டேட்: ஏப்ரல் 27, 07:55 AM
பதிவு: ஏப்ரல் 27, 07:54 AM

மாட்டை அடித்துக்கொன்று புலி அட்டகாசம்

கூடலூர் அருகே மாட்டை அடித்துக்கொன்று புலி அட்டகாசம் செய்தது. இதனால் பொதுமக்கள் பீதி அடைந்து உள்ளனர்.

அப்டேட்: ஏப்ரல் 08, 12:10 AM
பதிவு: ஏப்ரல் 07, 11:43 PM

0