மே 02: இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை நிலவரம்

சென்னையில் இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை நிலவரம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

பதிவு: மே 02, 07:16 AM

ஏப்ரல் 20: இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை நிலவரம்

சென்னையில் விலை மாற்றமின்றி பெட்ரோல் லிட்டர் ரூ.92.43-க்கும், டீசல் லிட்டர் ரூ.85.75-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

பதிவு: ஏப்ரல் 20, 07:52 AM

ஏப்ரல் 14: இன்றைய பெட்ரோல் - டீசல் விலை நிலவரம்

சென்னையில் 15-வது நாளாக விலை மாற்றமின்றி ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ரூ.92.58க்கும் டீசல் லிட்டருக்கு 85.88 ரூபாய் என விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

பதிவு: ஏப்ரல் 14, 06:59 AM

மார்ச் 10: இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை நிலவரம்

சென்னையில் இன்று பெட்ரோல் லிட்டருக்கு 93.11 ரூபாய்க்கும், டீசல் லிட்டருக்கு 86.45 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

பதிவு: மார்ச் 10, 06:57 AM

மார்ச் 01: இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை நிலவரம்

சென்னையில் இன்று பெட்ரோல் லிட்டருக்கு 93.11 ரூபாய்க்கும், டீசல் லிட்டருக்கு 86.45 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

பதிவு: மார்ச் 01, 07:10 AM

பிப்ரவரி 26: இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை நிலவரம்

3-வது நாளாக பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையில் மாற்றமின்றி, நேற்றைய விலையிலேயே விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

பதிவு: பிப்ரவரி 26, 06:56 AM

0