வீடுகளை முற்றுகையிட்ட காட்டுயானைகள்

வீடுகளை முற்றுகையிட்ட காட்டுயானைகள்.

அப்டேட்: மே 21, 08:45 PM
பதிவு: மே 21, 08:43 PM

வீடுகளை முற்றுகையிட்ட காட்டுயானைகள்

கொளப்பள்ளி அருகே வீடுகளை முற்றுகையிட்ட காட்டுயானைகளால் பொதுமக்கள் பீதி அடைந்தனர்.

பதிவு: மே 03, 06:45 AM

0