சேமிப்பை அதிகரிக்கும் ‘30 நாள் விதி’

எதைப் பார்த்தாலும் உடனே வாங்கி விடும் பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கும், சம்பாத்தியத்தை சரியான இடங்களில் ஒதுக்க முடியாமல் திணறுபவர்களுக்கும் ‘30 நாள் விதி’ ஏற்றதாக இருக்கும்.

அப்டேட்: நவம்பர் 20, 04:44 PM
பதிவு: நவம்பர் 22, 11:00 AM

0