ஓடுதளத்தில் சறுக்கிச்சென்று விபத்தை சந்தித்த பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் விமானம்

பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் நிறுவனத்தின் விமானம் ஓடுதளத்தில் சறுக்கிச்சென்று சிறு விபத்தை சந்தித்தது.

அப்டேட்: ஜூன் 18, 11:19 PM
பதிவு: ஜூன் 18, 10:47 PM

0