ராமநாதபுரம்: காதல் தம்பதி தூக்கு போட்டு தற்கொலை

ராமநாதபுரத்தில் காதல் தம்பதி மின்விசிறியில் தூக்கு போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளனர்.

பதிவு: அக்டோபர் 14, 09:23 PM

0