மன மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கும் இரக்க குணம்!

கருணையுடன் இருப்பது மகிழ்ச்சிக்கான ஹார்மோனை அதிகரிக்கச் செய்யும். இதன் மூலம் உடலில் நோய் எதிர்ப்பு பெருகும். இதன் காரணமாகவே மருத்துவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதைப் போலவே, கருணை உணர்வோடும் இருக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகின்றனர்.

அப்டேட்: நவம்பர் 06, 04:20 PM
பதிவு: நவம்பர் 08, 11:00 AM

0