போட்டித் தேர்வு எழுதப்போகிறீர்களா?

ஒரு நாள் முழுவதும், ஒரே பாடத்தை படிக்காமல் பாடத்திட்டத்திற்கு ஏற்றவாறு வெவ்வேறு பாடங்களுக்கு நேரத்தை வரையறை செய்து கொள்ளுதல் சிறந்தது.

பதிவு: அக்டோபர் 13, 12:41 PM

0