மடத்துக்குளம் பகுதியில் சாலையோரம் கொட்டப்படும் குப்பையால் விளை நிலங்கள் பாழாகி வருவதால் விவசாயிகள் வேதனை

மடத்துக்குளம் பகுதியில் சாலையோரம் கொட்டப்படும் குப்பையால் விளை நிலங்கள் பாழாகி வருவதால் விவசாயிகள் வேதனை

பதிவு: ஜூலை 03, 10:13 PM

0