பணியிடத்தில் செயல்திறனை அதிகரிக்கும் வழிகள்

பணி சார்பான புதிய விஷயங்களை அறிந்து கொள்வதில் ஆர்வத்துடன் இருக்க வேண்டும். புதிய முயற்சிகளில் துணிச்சலாக திட்டமிட்டு செயல்படுங்கள்.

அப்டேட்: நவம்பர் 13, 04:22 PM
பதிவு: நவம்பர் 15, 11:00 AM

0