ராசிபலன்


உடல்நலத்தில் அதிக கவனம்
 செலுத்த வேண்டிய நாள். உடன்
பிறப்புகள் உங்கள் முன்னேற்றத்
தில் அக்கறைஎடுத்துக் கொள்வர்.
நீண்ட நாளைய பிரச்சினை யொன்று 
இன்று நல்ல முடிவிற்கு வரும்.

 

Astrology

8/10/2020 8:36:13 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Aries