ராசிபலன்


 தேக்க நிலை மாறி ஆக்கநிலை ஏற்படும் நாள். திடீர் வரவு உண்டு. தொலைபேசி வழித்தகவல் மகிழ்ச்சி தரும். தொலை துாரத்திலிருந்து எதிர்பார்த்த தகவல் வரும். பொதுநல ஈடுபாடு அதிகரிக்கும்.

Astrology

5/16/2021 1:08:25 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Aries