ராசிபலன்


 

மதிப்பும், மரியாதையும் உயரும் நாள். சவாலான காரியங்களைக் கூட எளிதில் முடித்து வெற்றி காண்பீர்கள். பிள்ளைகள் வழியில் சுபகாரியப் பேச்சுக்கள் முடிவாக லாம். பஞ்சாயத்துக்கள் சாதகமாகும்.      

Astrology

11/21/2019 12:23:30 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Aries