ராசிபலன்


யோகங்கள் ஏற்பட யோசித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். பிறருக்கு பொறுப்புகள் சொல்வதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. வரவைக் காட்டிலும் செலவு கூடும். தொழிலில் பங்குதாரர்களால் தொல்லை அதிகரிக்கும். 

Astrology

4/22/2019 8:23:15 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Aries