ராசிபலன்


உத்தியோக முயற்சி கைகூடும் நாள். உறவினர் பகை மாறும். புதிய பாதை புலப்படும். வழக்கமான பணிகளை மாற்றியமைப்பீர்கள். வரவை எதிர்பார்த்துச் செய்த காரியமொன்றில் செலவுகள் அதிகரிக்கலாம்.

Astrology

11/13/2018 4:52:07 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Cancer