ராசிபலன்


 

மங்கல ஓசை மனையில் கேட்க வழி பிறக்கும் நாள். பொருளாதார நிலை உயரும். அடுத்தவர்களுக்காக வாங்கிக் கொடுத்த தொகை வந்து சேரும். அதிகாரிகள் அனுகூலமாக நடந்து கொள்வர்.        

Astrology

4/26/2019 1:34:52 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Cancer