ராசிபலன்


திரிகள் உதிரியாகும் நாள். எந்தவொரு காரியத்தையும் எடுத்தோம், முடித்தோம் என்று செய்து முடிப்பீர்கள். வாங்கல் கொடுக்கல்களில் ஏற்பட்ட குழப்பங்கள் அகலும்.

Astrology

7/3/2020 9:33:48 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Cancer