ராசிபலன்


 

யோசித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். உள் ளத்தில் அமைதி குறையும். ஆன்மிக நாட்டம் அதிகரிக்கும். வரவிற்கு மீறிய செலவுகளால் வாட்டம் ஏற்படும். சொன்ன சொல்லை நிறைவேற்றுவதில் தடங்கல்கள் உருவாகலாம்.       

Astrology

7/20/2019 6:37:43 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Cancer