ராசிபலன்


வளர்ச்சி கூடும் நாள். வருமானப் பற்றாக்குறை அகலும். ஆரோக்கியம் சீராகி ஆனந்தப்படுத்தும். திட்டமிட்ட காரிய மொன்றில் சில மாற்றங்களைச் செய்வீர்கள். கொடுக்கல்– வாங்கல்கள் ஒழுங்காகும். 

Astrology

11/13/2019 5:44:29 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Cancer