ராசிபலன்


பொதுவாழ்வில் புகழ் கூடும் நாள். புதிய பாதை புலப்படும். பூமி வாங்கும் முயற்சி கைகூடும். வருங்கால நலன்கருதி எடுத்த முயற்சியில் வெற்றி கிடைக்கும். அரசியல்வாதிகளின் ஆதரவு உண்டு.

Astrology

1/29/2022 1:56:29 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Cancer