ராசிபலன்


 பற்றாக்குறை அகலும் நாள். பணப்பொறுப்புகள் சொல்லி வாங்கிக் கொடுத்த தொகை வந்து சேரும். தன்னம்பிக்கையோடு பணிபுரிவீர்கள். உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும்.

Astrology

5/16/2021 1:45:06 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Cancer