ராசிபலன்


 

தெய்வ வழிபாட்டால் திருப்தி காண வேண்டிய நாள். திடீர் தனவிரவயம் ஏற்பட லாம். குடும்பத்தில் கூச்சல் குழப்பங்கள் அதிகரிக்கும். செய்தொழிலில் வேலை ஆட்களால் பிரச்சினைகள் உண்டு.        

Astrology

11/21/2019 12:17:03 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Capricorn