ராசிபலன்


வழிபாட்டால் வளர்ச்சி காண வேண்டிய நாள். ஆரோக்கியம் சீராக ஆகாரத்தில் கட்டுப்பாடு தேவை. திட்டமிட்ட காரியமொன்று நடைபெறாவிட்டாலும், திட்ட மிடாத காரியமொன்று நடைபெறும்.

Astrology

10/24/2020 9:31:14 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Capricorn