ராசிபலன்


கவனிக்காது விட்ட உடல்நலத்தால் கவலை கூடும்நாள். அடுத்தவர் நலன் கருதி எடுத்த முயற்சியில் ஆதாயம் குறைவாகவே கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகளை யோசித்து ஏற்றுக் கொள்வது நல்லது.

Astrology

1/29/2022 4:51:06 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Capricorn