ராசிபலன்


முக்கியப் புள்ளிகளின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும் நாள். பிள்ளைகளின் வளர்ச்சியைக் கண்டு பெருமையடைவீர்கள். அடிமைத் தொழிலிருந்து விலகி சுய தொழில் செய்யலாமா என்று சிந்திப்பீர்கள்.

Astrology

5/16/2021 1:04:22 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Capricorn