ராசிபலன்


 

விலையுயர்ந்த பொருட்களை வாங்கி மகிழும் நாள். சுணங்கிய காரியம் சுறுசுறுப் பாக நடைபெறும். பணக் கவலை தீரும். பக்கபலமாக இருப்பவர்கள் உங்களுக்கு நல்ல தகவலைக் கொண்டு வந்து சேர்ப்பர்.    

Astrology

1/24/2020 8:25:03 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Capricorn