ராசிபலன்


 

இனிமையான நாள். உறவில் ஏற்பட்ட விரிசல் மறையும். நல்லவர்களின் நட்பால் நாணயப் பாதிப்பிலிருந்து விடுபடுவீர்கள். தொலைதூரத்திலிருந்து வரும் தகவல் தொழில் வளர்ச்சிக்கு உண்டு.       

News

9/17/2019 10:35:56 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Capricorn