ராசிபலன்


உடன் பிறப்புகளின் உதவி கிடைத்து மகிழும் நாள். உயரதிகாரிகளின் ஆதரவு உண்டு. வாழ்க்கைத் தேவைகள் பூர்த்தியாகும். பயணங்களில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். வீடு மாற்றச் சிந்தனைகள் மேலோங்கும்.

Astrology

7/23/2019 8:00:17 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Capricorn