ராசிபலன்


சுபகாரியப் பேச்சு முடிவாகும் நாள். உடன்பிறப்புகளின் ஆதரவால் உற்சாக மடைவீர்கள். கொடுத்த வாக்குறுதியைக் காப்பாற்றுவீர்கள். இடமாற்றம், உத்தியோக மாற்றம் எதிர்பார்த்தபடி அமையும். 

Astrology

11/15/2018 12:22:13 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Capricorn