ராசிபலன்


நிதானத்தோடு செயல்பட்டு நிம்மதியை வரவழைத்துக் கொள்ள வேண்டிய நாள். அலுவலகப் பணிகளில் தடைகளும், தாமதங்களும் ஏற்படலாம். எந்தச் செயலையும் விழிப்புணர்ச்சியோடு செய்வது நல்லது. 

Astrology

1/23/2019 1:15:42 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Capricorn