ராசிபலன்


விமர்சனங்களால் விரிசல் ஏற்படும் நாள். ஆதாயத்தைவிட விரயங்களே அதிகரிக்கும். எண்ணங்களை நிறைவேற்ற இல்லத்தினரின் ஒத்துழைப்பு கிடைப்பது அரிது. ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை தேவை.

Astrology

1/27/2021 9:43:22 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Gemini