ராசிபலன்


 

விரயங்கள் குறைய விழிப்புணர்ச்சியுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். வீடு மாற்றம், உத்தி யோக மாற்றம் உறுதியாகலாம். உறவினர் பகை உருவாகாமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். பயணங்களால் இடையூறுகள் ஏற்படும்.   

Astrology

1/24/2020 6:03:57 AM

http://www.dailythanthi.com/astrology/AstroBenefits/Gemini