ராசிபலன்


அலுப்பும், சலிப்பும் அகலும் நாள். உற்ற நண்பர்கள் உதவி செய்வர். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். பழைய வாகனங் களை மாற்றிப் புதிய வாகனங் களை வாங்க முன்வருவீர்கள். 

Astrology

5/26/2020 8:27:28 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Gemini