ராசிபலன்


வள்ளல்களின் உதவி கிடைத்து வளர்ச்சி கூடும் நாள். தொல்லை கொடுத்தவர்கள் தோள் கொடுத்துதவ முன்வருவர். அரை குறையாக நின்ற கட்டிடப் பணிகளை மீதியும் தொடருவீர்கள். வருமானம் திருப்தி தரும்.

Districts

11/20/2018 5:25:35 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Gemini