ராசிபலன்


டை, ஆபரணச் சேர்க்கை ஏற்படும் நாள். வருமானம் வரும் வழியைக் கண்டு கொள்வீர்கள். குடும்பத்தில் மங்கல நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுவதற்கான வழிபிறக்கும். சகோதர சச்சரவுகள் அகலும்.

Astrology

1/21/2019 3:28:41 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Gemini