ராசிபலன்


பழைய கடனை அடைக்கப் புதிய கடன் வாங்கும் நாள். பக்கபலமாக இருப்பவர்கள் விலகாமல் இருக்க பக்குவமாகப் பேசுவது நல்லது. கொடுத்த வாக்கைக் காப்பாற்ற இயலாது. விரயங்கள் ஏற்படும்.

Astrology

5/16/2021 2:15:05 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Gemini