ராசிபலன்


 

குதூகலம் கூடும் நாள். சகோதரவழியில் எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கலாம். குடும்ப முன்னேற்றம் கருதி புதிய திட்டமொன்றைத் தீட்டுவீர்கள். பெற்றோர் நலனில் அக்கறை தேவை.     

Astrology

11/21/2019 7:28:07 PM

http://www.dailythanthi.com/astrology/AstroBenefits/gemini