ராசிபலன்


ற்றுமை பலப்படும் நாள். குல தெய்வப் பிரார்த் தனைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்த குழப்பங்கள் விலகும். மனஉறுதியுடனும் செயல்படுவீர்கள். பழைய கடன்களைக் கொடுத்து மகிழும் வாய்ப்பு உருவாகும்.

Astrology

4/22/2019 8:51:26 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Gemini