ராசிபலன்


 

மனக்கவலை அதிகரிக்கும் நாள். மாற்று மருத்துவம் உடல் நலத்தைச் சீராக்கும். சுபவிரயம் உண்டு. சுற்றியிருப்பவர்களை அனுசரித்துச் செல்வது நல்லது. வேலை வாய்ப்பிற்கான முயற்சி வெற்றிதரும்.    

Astrology

9/20/2019 5:03:12 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Gemini