ராசிபலன்


டமாற்றச் சிந்தனைகள் மேலோங்கும் நாள். திடீர் பயணமொன்றால் தித்திக்கும் செய்தி வந்து சேரும். பிரியமான நண்பர் ஒருவரோடு இருந்த பிரச்சினை தீரும். தூரத்து உறவினர்களால் சிறுவிரயம் ஏற்படும்.

Astrology

9/23/2018 12:48:11 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Leo