ராசிபலன்


சொல்லும் சொற்கள் வெல்லும் சொற்களாக மாறும் நாள். பூர்வீக சொத்துகளை விற்றுப் புதியசொத்துகளை வாங்கி
மகிழ்வீர்கள். விலகிச்சென்ற உடன்பிறப்புகள் மீண்டும் வந்திணைவர்.

 

Astrology

9/25/2020 3:41:30 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Libra