ராசிபலன்


னிய சம்பவங்கள் இல்லத்தில் நடைபெறும் நாள். தேக ஆரோக்கியத்தில் தெளிவு பிறக்கும். நீண்ட நாளைய பிரச்சினையொன்று நல்ல முடிவுக்கு வரலாம். கடிதம் கனிந்த தகவல்களைக் கொண்டு வந்து சேர்க்கும்.

Astrology

11/14/2018 3:29:00 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Libra