ராசிபலன்


சிந்தித்து செயல்பட வேண்டிய நாள். செலவு அதிகரிக்கும். கொடுத்த வாக்குறு தியை காப்பாற்ற இயலாது. வழக்கமாகச் செய்யும் பணியில் தடை ஏற்படலாம். வியா பாரத்தில் சில மாற்றங்களைச் செய்வீர்கள்.   

Astrology

11/13/2019 6:30:11 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Libra