ராசிபலன்இடம் வாங்கும் யோகம் ஏற்படும் நாள். பெற்றோர் வழியில் ஆதரவு கூடும். பிரச்சினைகள் அகலும். வியாபார வளர்ச்சி உண்டு. இனத்தார் பகை மாற எடுத்த முயற்சி வெற்றி தரும். ஆரோக்கியம் சீராகும்.  

Astrology

4/26/2019 12:57:33 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Libra