ராசிபலன்


தொய்வடைந்த தொழிலை து£க்கி நிறுத்த முயற்சிக்கும் நாள். வருமானம் திருப்தி தரும்.பிறருக்காகப் பொறுப்புகள் சொல்வதை தவிர்ப்பது நல்லது. மாற்றினத்தவர்கள் மூலம் மறக்க முடியாத சம்பவமொன்று நடைபெறும்.

Astrology

9/21/2018 3:47:39 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Libra