ராசிபலன்


டைப்பட்ட காரியம் தானாக நடைபெறும் நாள். விலகிச் சென்றவர்கள் விரும்பி வந்திணையும் வாய்ப்பு உண்டு. சுணங்கிய காரியங்கள் சுறுசுறுப்புடன் முடிவடையும்

Astrology

7/3/2020 10:20:03 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Libra