ராசிபலன்


சொல்லும் சொற்கள்  வெல்லும் சொற்களாக மாறும் நாள். துணிவும், தன்னம்பிக்கையும் கைகூடும். பிரியமானவர்களோடு இருந்த பிரச்சனை அகலும். பூர்வீக சொத்துக்களை விற்றுப் புதிய சொத்துக்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள்.

Astrology

9/23/2019 4:43:29 AM

http://www.dailythanthi.com/astrology/AstroBenefits/Libra