ராசிபலன்


வரவு திருப்தி தரும் நாள். விரும்பிய காரியத்தை விரும்பியபடியே செய்து முடிப்பீர்கள். குடும்பத்தில் கலகலப்பான சூழ்நிலை உருவாகும். உத்தியோகத்தில் உயர்ந்த நிலையடைய சந்தர்ப்பம் கை கூடி வரும்.

Astrology

10/24/2020 8:42:15 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Pisces