ராசிபலன்


நல்ல சம்பவங்கள் இல்லத்தில் நடைபெறும் நாள். குழந்தைகள் நலனில் அதிக அக்கரை எடுத்துக் கொள்வீர்கள். ஊக்கத்தோடும், உற்சாகத்தோடும் பணிபுரிவீர்கள். பிள்ளைகளின் உத்யோக முயற்சி வெற்றி தரும்.

Astrology

1/29/2022 3:14:00 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Pisces