ராசிபலன்


ளர்ச்சி கூடும் நாள். வழக்குகளில் திசைதிருப்பம் ஏற்படும். நல்லவர்களின் தொடர்பால் நலம் காண்பீர்கள். உடன்பிறப்புகள் வழியில் எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும். ஆடை, ஆபரண சேர்க்கை உண்டு.

Astrology

1/17/2019 12:30:55 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Pisces