ராசிபலன்


ரவைக் காட்டிலும் செலவு அதிகரிக்கும் நாள். குடும்பத்தில் அமைதி குறையும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைப்பதில் இடையூறுகள் ஏற்படும். ஆடம்பரப் பொருட்கள் வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். உணவில் கட்டுப்பாடுசெலுத்துவதன் மூலம் உடல் நலம் சீராகும்.

Astrology

9/16/2019 6:29:29 PM

http://www.dailythanthi.com/astrology/AstroBenefits/Pisces