ராசிபலன்


பொது வாழ்வில் புகழ் கூடும் நாள். அடுத்தவர் நலனில் எடுத்த முயற்சிக்கு ஆதாயம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் அமைதி கூடும். பயணங்களால் பலன் கிடைக்கும். அன்னிய தேசத்திலிருந்து அழைப்புகள் வரலாம்.

Astrology

9/20/2018 11:59:04 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Pisces