ராசிபலன்


 

நட்பு வட்டம் விரிவடையும் நாள். வாழக்கைத் தேவைகள் பூர்த்தியாகும்.  இல்லத்தில் இனிய சம்பவங்கள் நடைபெறும். மற்றவர்களின் விமர்சனங்களை மறந்து செயல்படுவது நல்லது.       

Astrology

4/24/2019 1:41:12 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Sagittarius