ராசிபலன்


ல்லத்திலும், உள்ளத்திலும் அமைதி கூடும் நாள். உத்தியோக முயற்சியில் அனு கூலம் உண்டு. மாற்றுக் கருத்துடை யோர் மனம் மாறி உங்கள் கூட்டு முயற்சிக்கு ஒத்துழைப்பு செய்வர்.

Districts

9/21/2018 7:59:17 PM

http://www.dailythanthi.com/astrology/AstroBenefits/Sagittarius