ராசிபலன்


யோசித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். உள்ளத்தில் அமைதி குறையலாம். ஆன்மிக நாட்டம் அதிகரிக்கும். அதிக விரயம் ஏற்படுகின்றதே என்று கவலைப்படுவீர்கள். சொன்ன  சொல்லை  நிறைவேற்றுவதில் தடங்கல்கள் ஏற்படும்.

Astrology

11/18/2019 7:09:50 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Sagittarius