ராசிபலன்


 

பாராட்டும், புகழும் கூடும் நாள். பக்கபலமாக இருப்பவர்கள் நீங்கள் கேட்ட உதவியைச் செய்வர். வருமானம் இருமடங் காகும். இடம், பூமியால் எதிர்பார்த்தலாபம் கிடைக்கும். திடீர் பயணம் தித்திக்க வைக்கும்.     

Astrology

11/21/2019 11:42:12 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Scorpio