ராசிபலன்


முக்கியப் பிரமுகர்களால் முன்
னேற்றம் கூடும் நாள். தொழில் 
வளர்ச்சி உண்டு. கொள்கை 
பிடிப்போடு செயல்பட்டு கொடுத்தவாக்
கை காப்பாற்றுவீர்கள்.
 வருமானம் திருப்தி தரும்.

Astrology

8/10/2020 9:57:25 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Taurus