ராசிபலன்


விரயங்கள் கூடும் நாள். காரிய வெற்றிக்கு கடவுள் வழிபாடு தேவை. வரவைக் காட்டிலும் செலவு கூடலாம். வாழ்க்கைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து கொள்ள இயலாது.  ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை தேவை. 

Astrology

9/18/2018 6:06:54 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Taurus