ராசிபலன்


குடும்பச்சுமை கூடும் நாள். ஆரோக்கியத்தில் சிறுசிறு அச்சுறுத்தல்கள் ஏற்பட்டு அகலும். தொழிலுக்காக எடுத்த முயற்சி கடைசி நேரத்தில் கைகூடலாம். வரவை விடச் செலவு அதிரிக்கும்.

Astrology

5/16/2021 3:00:53 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Taurus