ராசிபலன்


 

அருகிலுள்ளவர்களை அனுசரித்துச் செல்ல வேண்டிய நாள். மதியத்திற்கு மேல் முயற்சித்த காரியங்களில் வெற்றி கிடைக் கும். பணப் பொறுப்புகளை மற்றவர்களிடம் யோசித்து ஒப்படைப்பது நல்லது.     

Astrology

1/24/2020 7:09:45 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Taurus