ராசிபலன்


 

செல்வந்தர்களின் சந்திப்பால் சிறப்படை யும் நாள். பழுதாகிக் கிடந்த வாகனத்தை புதுப்பிக்கும் எண்ணம் ஏற்படும். கடிதம் மூலம் சுபச் செய்திகள் வந்துசேரலாம். நண்பர்கள் தக்க சமயத்தில் கைகொடுத்து உதவுவர்.       

News

11/21/2019 10:15:53 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Taurus