ராசிபலன்


வளர்ச்சி கூட வழிபாட்டில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய நாள். எதையும் ஒருமுறைக்குப் பலமுறை யோசித்துச் செய்வது நல்லது. அலைச்சலுக்கேற்ற ஆதாயம் கிடைக்காது. சகோதர வழியில் சச்சரவுகள் ஏற்படலாம்.

Astrology

1/29/2022 4:11:48 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Taurus