ராசிபலன்


நினைத்ததை முடித்து நிம்மதி காμம் நாள். குழந்தைகளின் எதிர்கால நலனில் அதிக அக்கறை எடுத்துக் கொள்வீர்கள். இடம், பூமியால் எதிர்பார்த்த லாபம் கிட்டும். சேமிப்பை உயர்த்தும் எண்ணம் மேலோங்கும்.

Astrology

10/24/2020 7:08:16 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/virgo