ராசிபலன்அரசியல்வாதிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும் நாள். எப்படி நடக்குமோ என்று நினைத்த காரியம் நல்ல விதமாக நடைபெறும். உடல் நலனில் கவனம் தேவை. குடும்பத்தில் பெரியவர்கள் உங்கள் குணமறிந்து நடந்து கொள்வர்.           

Astrology

11/22/2019 7:52:54 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Virgo