ராசிபலன்


 

வரவு திருப்தியாக இருக்கும் நாள். வீட்டு உபயோகப் பொருட்களை வாங்கி மகிழும் வாய்ப்பு உண்டு. கூட்டாளிகள் விலகினாலும் புதியவர்கள் வந்திணைவர். சகோதர ஒத்துழைப்பு உண்டு.      

Astrology

7/21/2019 9:54:14 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Virgo