ராசிபலன்


யோசித்துச் செயல்பட வேண்டிய
நாள். விரயங்கள் கூடும். விட்டுக்
கொடுத்துச் செல்வது நல்லது. உற
வினர்களால் மனக்குழப்பம் ஏற்படும்.
வாகனப் பராமரிப்பை முன்னிட்டு ஒரு
தொகையைச் செலவிடுவீர்கள்.

 

Astrology

8/10/2020 8:10:03 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Virgo