ராசிபலன்


ல்லாதவர்களுக்கு உதவி செய்து உள்ளம் மகிழும் நாள். புதிய தொழில் தொடங்கும் முயற்சிக்கு அஸ்திவாரமிடு வீர்கள். வெளிவட்டாரத் தொடர்பு விரிவடையும். பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும். 

Astrology

9/19/2018 3:47:07 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Virgo