ராசிபலன்


திர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும் நாள். துணையாக இருக்கும் நண்பர்கள் ஒத்துழைப்புச் செய்வர். கடல் தாண்டி வரும் செய்தியால் காதுகள் குளிரும். உடல் ஆரோக்கியத்திற்காக சிறிது செலவிடுவீர்கள்.