கருப்பு பளபளப்பான சேலையில் கவர்ச்சி அளிக்கும் கீர்த்தி சனோன்
நடிகையான கீர்த்தி சனோன் கடந்த 2014-ம் ஆண்டு ஹீரோபண்டி படம் மூலம் அறிமுகமானார்.
இந்தியில் அறிமுகமாகி தற்போது அங்கு தொடர்ந்து ஹிட் படங்களை கொடுத்து வருகிறார்.
ஹீரோபண்டி படம் மூலம் அறிமுகமானவர் கீர்த்தி சனோன்
இந்தியில் தொடர்ந்து ஹிட் படங்களை கொடுத்து வருகிறார் கீர்த்தி சனோன்
இந்தியில் முதலில் அறிமுகமானார் கீர்த்தி சனோன்
ஹீரோபண்டி படம் மூலம் அறிமுகமானார் கீர்த்தி சனோன்
பளபளப்பான சேலையில் கவர்ச்சியாக காட்சி அளிக்கும் கீர்த்தி சனோன்