ஆர். ரகுராஜின் காதல் நாடகம் 4 லெட்டர்ஸ் மூலம் அப்சரா ராணி அறிமுகமானார்
இயக்குனர் ராம் கோபால் வர்மாவின் த்ரில்லர் படத்தின் மூலம் பிரபலமானார் அப்சரா ராணி
இயக்குனர் ராம் கோபால் வர்மா அங்கேதா என்ற அவரது பெயரை அப்சரா ராணி என்று மாற்றினார்.
த்ரில்லர் படத்தின் மூலம் பிரபலமானார் அப்சரா ராணி
ராம் கோபால் வர்மா அங்கேதா என்ற அவரது பெயரை அப்சரா ராணி என்று மாற்றினார்.
ஆர். ரகுராஜின் காதல் நாடகம் 4 லெட்டர்ஸ் மூலம் அங்கேதா என்ற அப்சரா ராணி நடிகையாக அறிமுகமானார்
அங்கேதா என்ற தனது பெயரை அப்சரா ராணி என்று மாற்றினார்.
இயக்குனர் ராம் கோபால் வர்மாவின் த்ரில்லர் படத்தின் மூலம் பிரபலமானார் அப்சரா ராணி
ஆர். ரகுராஜின் காதல் நாடகம் 4 லெட்டர்ஸ் மூலம் அப்சரா ராணி அறிமுகமானார்
இயக்குனர் ராம் கோபால் வர்மா அங்கேதா என்ற தனது பெயரை அப்சரா ராணி என்று மாற்றினார்.