ஆஸ்கார் விருது வழங்கும் விழா நடைபெற்றது
'தி எலிபெண்ட் விஸ்பர்ஸ்' குறும்படத்தை படத்தை தயாரித்து ஆஸ்கர் வென்ற குனெட் மொன்கோ...!
'தி எலிபெண்ட் விஸ்பர்ஸ்' குறும்படத்தை படத்தை இயக்கி ஆஸ்கர் வென்ற கார்திகி குன்செல்வெஸ்...!
ஆர்.ஆர்.ஆர். திரைப்படத்தின் நாட்டு நாட்டு பாடலுக்கு ஆஸ்கர் விருது பெற்ற கீரவாணி
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற அமெரிக்க நடிகை ஷொலி இஸ்ட்
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற அமெரிக்க நடிகை மொனிகா பார்பரோ
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற அமெரிக்க நடிகை மிண்டி ஹெலிங்க்
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற அமெரிக்க நடிகை இவா லாங்கொரியா
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற அமெரிக்க நடிகை அரினா டிபோஸ்
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற அமெரிக்க நடிகை கெடி லொயிஸ்
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற அமெரிக்க நடிகை கரா டெலிவிங்னி
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற இங்கிலாந்து நடிகை புளோரன்ஸ் பஹ்
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற சீன நடிகை பேன் பிங்பிங்
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற கியூபா நடிகை அனா டி அர்மஸ்
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற அமெரிக்க நடிகை ஏஞ்சலா பெசெட்
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற அமெரிக்க நடிகை ஜெசிகா ஜெஸ்டின்
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற அமெரிக்க நடிகை ஹெலி பெர்ரி
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற அமெரிக்க நடிகை ஹெலி பெர்ரி
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற அமெரிக்க நடிகை-பாடகி ஜெனிலி மொனாயி
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற அமெரிக்க நடிகை-பாடகி ஜெனிலி மொனாயி
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற அயர்லாந்து நடிகை-பாடகி ஜெசி பஹ்லி
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற அமெரிக்க நடிகை கெத் ஹட்சன்
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற அமெரிக்க நடிகை ஹெலி பெர்ரி
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற அமெரிக்க நடிகை கெடி ஹட்சன்
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற இங்கிலாந்து நடிகை புளோரன்ஸ் பஹ் மற்றும் அமெரிக்க நடிகை ஸ்டெபினி ஹுசு
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற அமெரிக்க நடிகை லெஸ்லி மென்
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற அமெரிக்க நடிகை ஒலிவியா ஒயில்டி
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற அமெரிக்க நடிகை பெய்லி பாஸ்
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற மெக்சிகோ நடிகை சல்மா ஹயக்
ஆஸ்கர் விருது வென்ற அமெரிக்க நடிகை ஜெமி லி ஹுருஷ்ட்
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற பார்படாஸ் பாடகி ரிஹனா
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற அமெரிக்க நடிகை சோபியா புஷ்
ஆஸ்கர் விருது வென்ற கனடா நடிகை அனிமெரி பிரட்லி
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற மெக்சிகோ பாடகி பாலிங்னா ரூபியோ
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற பார்படாஸ் பாடகி ரிஹனா
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற மனைவியுடன் பங்கேற்ற கனடா-அமெரிக்கா நடிகர் செத் ரோஜன்
ஆஸ்கர் விருது வென்ற கனடா இயக்குனர் சாரா பொலி
ஆஸ்கர் விருது வென்ற அமெரிக்கா, மலேசியா நடிகைகள்
ஆஸ்கர் விழாவில் காதலியுடன் பங்கேற்ற அமேசான் தலைவர் ஜெப் பிரோஸ்
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற அமேசான் தலைவர் ஜெப் பிரோசின் காதலி ரூரென்
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற அமெரிக்க மாடல் அழகி நடாலியா பிரயண்ட்
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற அமெரிக்க பாடலாசிரியை கார்டி
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற இங்கிலாந்து கரா டெலிவிங்னி
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற ஜெர்மனி-அமெரிக்க மாடல் அழகி ஹெய்டி குல்ம்
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற இங்கிலாந்து நடிகை பிளோரன்ஸ் பஹ்
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற அமெரிக்க நடிகை ரோட்ரிங்யூஸ்
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற அமெரிக்க பிரபலம் நிக்கி ஹில்டன்
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற அமெரிக்க நடிகை ஹடிஷ்
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற அமெரிக்க மாடல் அழகி கிகி ஹடிட்
ஆஸ்கர் விழாவில் பங்கேற்ற அமெரிக்க நடிகை ஷூயி டெஷ்செனல்