சென்னை சென்டிரல் ரெயில் நிலையம் சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு மின்சார விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு உள்ளது
சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு சென்னை, தலைமை செயலகம் மின்சார விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு உள்ளது
சென்னை மீனம்பாக்கம் விமான நிலையத்தில் சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு மின்சார விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு உள்ளது.
சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்திற்காக தேசியக்கொடி ஒளி வடிவில் வண்ணமயமான கட்டிடம்
சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்திற்காக தேசியக்கொடி ஒளி வடிவில் வண்ணமயமான கட்டிடம்
சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்திற்காக தேசியக்கொடி ஒளி வடிவில் வண்ணமயமான கட்டிடம்
PTI
சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்திற்காக தேசியக்கொடி ஒளி வடிவில் வண்ணமயமான நாடாளுமன்றம்
சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்திற்காக தேசியக்கொடி ஒளி வடிவில் வண்ணமயமான கட்டிடம்
சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்திற்காக தேசியக்கொடி ஒளி வடிவில் வண்ணமயமான கட்டிடம்
சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்திற்காக மூவர்ணகொடியின் ஒளி வடிவில் வண்ணமயமான கட்டிடம்
மூவர்ணகொடியின் ஒளி வடிவில் வண்ணமயமான கட்டிடம்
மூவர்ணகொடியின் ஒளி வடிவில் வண்ணமயமான கட்டிடம்