அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட நடிகைகள்...!
'தஹாத்' இன் டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொண்ட நடிகை சோனாக்ஷி சின்ஹா.
அமரிக்காவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பார்பாடியன் நடிகை ரிஹானா.
அமரிக்காவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அமெரிக்க பாடகி ஒலிவியா ரோட்ரிகோ.
அமரிக்காவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அமெரிக்க நடிகை ஆப்ரே பிளாசா.
அமரிக்காவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட இந்திய நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா மற்றும் நிக் ஜோனாஸ்.
அமரிக்காவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அமெரிக்க நடிகை ஜெனிபர் லோபஸ்.
அமரிக்காவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அமெரிக்க பாடகி மேரி ஜே. பிளிஜ்.
அமரிக்காவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட ஆஸ்திரேலிய மாடல் மிராண்டா கெர்.
அமரிக்காவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அமெரிக்க மாடல் லில்லி ஆல்ட்ரிட்ஜ்.
அமரிக்காவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அமெரிக்க நடிகை ஜனெல்லே மோனே.
அமரிக்காவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அமெரிக்க மாடல் கெண்டல் ஜென்னர்.
அமரிக்காவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட கைலி ஜென்னர்.
அமரிக்காவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அமெரிக்க நடிகை மிண்டி கலிங்.
அமரிக்காவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அமெரிக்க மாடல் அம்பர் வாலெட்டா.
அமரிக்காவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அமெரிக்க நடிகை கெர்ரி வாஷிங்டன்.
அமரிக்காவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அமெரிக்க ராப்பர் டோஜா கேட்.
அமரிக்காவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அமெரிக்க நடிகை ரேச்சல் ப்ரோஸ்னஹான்.
அமரிக்காவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அமெரிக்க நடிகை யாரா ஷாஹிடி.
அமரிக்காவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அமெரிக்க நடிகை சிட்னி ஸ்வீனி
அமரிக்காவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அமெரிக்க நடிகை அமண்டா செஃப்ரிட்.
அமரிக்காவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அலியா பட்.