அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட நடிகைகள்...!
அமெரிக்க-கனடிய நடிகை சாண்ட்ரா ஓ
அமெரிக்க நடிகை ஸ்டெபானி ஹ்சு
அமெரிக்க நடிகை ஆஷ்லே பார்க்
அமெரிக்க நடிகை சாஷா காலே
அமெரிக்க நடிகை ஈவா லாங்கோரியா
கனடிய நடிகை ஒலிவியா செங்
பிலிப்பைன்ஸ்-அமெரிக்க பாடகர் பெல்லா போர்ச்
கனடிய நடிகை அன்னா கேத்கார்ட்
அமெரிக்க பனிச்சறுக்கு வீரர் சோலி கிம்
அமெரிக்க நடிகை சோலி பென்னட்
கனடிய நடிகை டியான் டோன்
பாகிஸ்தான்-கனடிய நடிகை இமான் வெல்லானி
அமெரிக்க நடிகை ஆக்வாஃபினா
அமெரிக்க பத்திரிகையாளர் லிசா லிங்
வேனிட்டி பேர் பத்திரிகையின் தலைமை ஆசிரியர் ராதிகா ஜோன்ஸ்
அமெரிக்க நடிகை யாஸ்மீன் பிளெட்சர்
பிலிப்பைன்ஸ்-அமெரிக்க நடிகை லிசா சோபெரானோ
அமெரிக்க நடிகை ஜேமி சுங்
அமெரிக்க நடிகை மிங்-நா வென்
அமெரிக்க மாடல் ஜீனா ரோசெரோ
ஸ்டீபனி ஷெப்பர்ட்