ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகள்; கலை நிகழ்ச்சிகளின் புகைப்படத் தொகுப்பு...!!!
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP