பூமியை மிரள வைக்கும் ஆழமான இடங்கள்..!
அமைவிடம்: வடக்குப் பசிபிக் பெருங்கடல், மரியானா தீவு
ஆழம்: 10,994 மீட்டர்
அமைவிடம்: போர்ட்டோ ரிக்கோ
ஆழம்: 8,740 மீட்டர்
அமைவிடம்: தென்னாப்பிரிக்கா
ஆழம்: 4,500 மீட்டர்
அமைவிடம்: ஜார்ஜியா
ஆழம்: 2,250 மீட்டர்
அமைவிடம்: அமெரிக்கா
ஆழம்: 970 மீட்டர்
அமைவிடம்: இத்தாலி, ஸ்லோவேனியா
ஆழம்: 603 மீட்டர்