ஜி20 உச்சி மாநாடு; உலக தலைவர்களை வரவேற்ற பிரதமர் மோடி