அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற "தி வாக்கிங் டெட்" படத்தின் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட திரையுலக பிரபலங்கள்..!
afp
ஜெனா ப்ரூம்ஸ்
afp
லெஸ்லெய்-ஆன் பிராண்ட்
afp
கிறிஸ்டினா மெனிசோவ்
afp
ஆண்ட்ரூ லிங்கன்
afp
ப்ரீடா வூல்
afp
ஸ்காட் எம். கிம்பிள்
afp
நவோமி கிராஸ்மேன்
கர்ட் டோக்கி
afp
டானாய் குரீரா
afp