அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற சர்வதேச பேஷன் ஷோவில் இந்திய பாரம்பரிய உடை அணிந்து அணிவகுத்த மாடல்கள்..!
afp
afp
afp
afp
afp
afp
afp
afp
afp
afp
afp
afp
afp
afp
afp
afp
afp
afp
afp
afp
afp
afp
afp
afp
afp
afp
afp
afp
afp
afp