இஸ்ரேல்-பாலஸ்தீனம் இடையேயான மோதல்: போர்க்கள காசாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு...!
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
தாக்குதலால் தரைமட்டமான கட்டிடங்கள்...!
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP