ஜூலியன் டி சில்வா என்ற ஆராய்ச்சியாளர் வெளியிட்ட முடிவுகளின்படி அறிவியல்பூர்வமாக உலகின் அழகான பிரபலங்களின் பட்டியல்..
ஜோடி கமர்
பெல்லா ஹடிட்
பியான்சே
டெய்லர் ஸ்விப்ட்
ஜெண்டயா
ஜோர்டன் டன்
கிம் கர்தாசியன்
தீபிகா படுகோன்
அரியானா கிராண்டே
ஹோ யோன் ஜங்