டி20 உலகக்கோப்பையும், வெற்றிக் கொண்டாட்டங்களும்..புகைப்பட தொகுப்பு: