வரலட்சுமி - நிகோலய் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி: பங்கேற்ற பிரபலங்கள்